Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

List of nursery providers

More detailed information is available from the Education Department.

Amlwch catchment

Email

Amlwch Pre-School Playgroup

amlwchpreschoolplaygroup@gmail.com

Benllech Playgroup

benllechplaygroup733@gmail.com

Cylch Meithrin Amlwch

cylchmeithrinamlwch@aol.co.uk

Cylch Meithrin Cemaes

cylchmeithrincemaes@gmail.com

Cylch Meithrin Llanfechell

cylch.meithrin.llanfechell@outlook.com

Cylch Meithrin Penysarn

cylchmeithrinpenysarn@aol.co.uk

Cylch Meithrin Rhosybol

cylchrhosybol@outlook.com

Holyhead catchment

Email

Caban Kingsland Ltd

admin@cabankingsland.com

Cylch Meithrin Cybi

cylchmeithrincybi@gmail.com

Cylch Meithrin Rhoscolyn

cylchrhoscolyn@gmail.com

Cylch Meithrin Rhosneigr

staffcylchmeithrinrhosneigr@gmail.com

Cylch Meithrin Santes Fair

newry.santesfair@gmail.com

Cylch Meithrin y Fali

cylchmeithrinyfali@gmail.com

Grwp Chwarae Caergeiliog

cfsadmin@ycfs.cymru

Traed Bach Tywyn (Cylch Meithrin Y Tywyn)

cmytywyn@hotmail.com

Llangefni catchment

Email

Caban Enfys, Gaerwen

cmgaerwen@aol.com

Cylch Meithrin Bodffordd

cylchmeithrinbodffordd@hotmail.com

Cylch Meithrin Corn Hir

lynnecmch@gmail.com

Cylch Meithrin Henblas

cylchhenblas@gmail.com

Cylch meithrin Stryd Y Bont

cylchmeithrinstrydybont@gmail.com

Cylch Meithrin Talwrn

cylchmeithrinstrydybont@gmail.com

Meithrinfa Siwgr Plwm, Santes Dwynwen

info@siwgrplwm.co.uk

Menai Bridge catchment

Email

Cylch Meithrin Llandegfan

cylchmeithrinllandegfan@gmail.com

Cylch Meithrin Llanfairpwll

ysgolfeithrinllanfairpwll@gmail.com

Cylch Meithrin Parc y Bont

cylchmeithrinparcybont@gmail.com

Cylch Meithrin Pentraeth

cylchmeithrinpentraeth@gmail.com

Meithrinfa Ser Mor Beaumaris

sermorb@gmail.com

Bodedern catchment

Email

Cylch Meithrin Bodedern

cylchmeithrinbodedern27@gmail.com

Cylch Meithrin Bryngwran

cylchbrainbachbryngwran@gmail.com

Cylch Meithrin Gwalchmai

j.evans1971@btinternet.com

Cylch Meithrin Llannerch-y-medd

cylchmeithrinllannerchymedd@gmail.com

Cylch Meithrin Rhyd Y Llan

cylchrhydyllan@gmail.com

Gofal Maelog, Pencarnisiog

gofalmaelog@gmail.com

Miri Morswyn

mirimorswyn@gmail.com